Nytt regjeringskvartal;
Scenario Interiørarkitekter MNIL er med på teamet bak «Adapt».
for nytt regjeringskvartal. Det er vi er stolte av!  

Bak utkastet står Team URBIS som består av Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Haptic Architects, Asplan Viak, COWI,
Aas-Jakobsen, Per Rasmussen og  AS Scenario interiørarkitekter. Les mer her

Kilde: Statsbygg

Rammen rundt folks hverdag - på jobb, 
hjemme og i fritiden. Se våre prosjekter her

scenario forside 2017nettsidescenario forside 2017nettside

Pin It on Pinterest