Flere prosjekter

Prosjekt: Rehablilitering
Kunde: Aberdeen / ISS
Areal: 1400m2
År: 2017

Forvaltningshuset, Oslo.

 

Office interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Forvaltningshuset6761-readyForvaltningshuset6761-ready

Office interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Forvaltningshuset6772-readyForvaltningshuset6772-ready
Forvaltningshuset6815-readyForvaltningshuset6815-ready

Office interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Office interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Forvaltningshuset6842-readyForvaltningshuset6842-ready

Office interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Forvaltningshuset6823-readyForvaltningshuset6823-ready

Office interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Pin It on Pinterest