Flere prosjekter

Prosjekt: Nybygg
Oppdragsgiver: Kultur og idrettsbygg
Byggherre: Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Areal: 19 600 m2
År: 2020

Deichman Bjørvika © Photo: Gatis Rozenfelds / AS Scenario MNIL

Deichman Bjørvika, Oslo.

 

Deichman Bjørvika blir hele Oslos hovedbibliotek, fordelt på seks etasjer med mangfold, kunnskap, opplevelser og inspirasjon. Biblioteket vil fungere som et dynamisk knutepunkt og sted der folk kan møtes, med 450.000 medier og ulike fasiliteter tilgjengelig for store og små.

Arbeidet med interiørarkitekturen har vært et komplekst prosjekt, som i 2020 står ferdig etter en prosess på ti år.

3 - Scenario Interiørarkitekter - fotograf Gatis Rozenfelds - diagonal - lyssjakt - oversiktsbilde_Croppet3 - Scenario Interiørarkitekter - fotograf Gatis Rozenfelds - diagonal - lyssjakt - oversiktsbilde_Croppet

Deichmanstolen

Deichmanstolen inngår som en del av den spesialdesignede møbelserien tegnet unikt for biblioteket, og er en gjennomgående stol i hele bygget. Stolen er tegnet av Scenario (Are Fredrik Berg, Nichlas Hoel Hvesser og Silje Brænde) og er produsert i samarbeid med svenske Offecct.

Sittemøbelet er utarbeidet med fokus på å være en komfortabel og funksjonell arbeidsstol. Deichmanstolens materialvalg tar igjen hovedtanken og materialholdningen ellers i bygget, og benytter seg av ærlige materialer som får en spennende patina over tid.

 

 

 

Deichmanstolen © Photo: Offecct

5 - Scenario Interiørarkitekter - fotograf Gatis Rozenfelds - konsentrasjon 35 - Scenario Interiørarkitekter - fotograf Gatis Rozenfelds - konsentrasjon 3

Møbleringsplan og mediestativ

I tradisjonelle bibliotek står hyllene langs fasaden, et grep som ikke har vært mulig i det nye biblioteket på grunn av fasaden i glass.
Vi valgte å la hyllemodulene følge byggets geometri for å sikre gode, spennende arealer for de ulike publikumsaktivitetene. 

Scenario har prosjektert et modulbasert mediestativ som kan rigges opp og ned i tillegg til å være et modulært stativ til utstilling. 
Med hensyn til arealutnyttelse har vi tegnet sofaer som kan kobles sammen med mediestativet eller tilpasses den spesielle geometrien i kjernerommene. Det ble også prosjektert en bordserie kompatibel med mediestativet. Det har hele tiden vært fokus på å utvikle detaljering på en måte som gjør det enkelt å bytte ut ulike deler ved behov, isteden for å måtte bytte et helt møbel.

Deichman Bjørvika © Photo: Gatis Rozenfelds /AS Scenario MNIL

20_06_MH_Deichman-17720_06_MH_Deichman-177

Deichman Bjørvika © Photo: Melissa Hegge

Varierte publikumsarealer

Deichman Bjørvika har seks etasjer inkludert underetasjen. Fire av etasjene har messaniner, og takhøydene varierer fra 2,7 til hele 20 meter. 

Biblioteket inkluderer blant annet en stor flerbrukssal/scene, kino, verksteder, lydrom, lesesal, utstillinger, scenografiske rom, kursrom, møterom, stillerom og ulike sitteplasser, utleiearealer med restaurant, samt aktivitetsbaserte arbeidsplasser for 100 ansatte.

Scenario har samarbeidet med utvikling av spesialtilpassede leveranser med flere ulike leverandører. Vi har bla. Utviklet og  samarbeidet med Kyla McCallum hos Foldability mht. Installasjon av flyvende bøker.

 

 

 

Deichman Bjørvika © Photo: Gatis Rozenfelds /
AS Scenario MNIL

de-0105_justertde-0105_justert

Deichman Bjørvika © Photo: Ole Walter Jacobsen

de-0098_Croppetde-0098_Croppet
3 - Scenario Interiørarkitekter - fotograf Gatis Rozenfelds - Musikk - DJ stasjon3 - Scenario Interiørarkitekter - fotograf Gatis Rozenfelds - Musikk - DJ stasjon

Deichman Bjørvika © Photo: Ole Walter Jacobsen

Løst inventar og møbelsnekkkerleveranser

Mengden spesialtegnede elementer er svært omfattende.
Da møbelsnekkerleveransen skulle ut på anbud var seks ulike møbelsnekker-entrepriser involvert grunnet det store omfanget til både innvendige arbeider, gjentagende elementer, platemøbler, stoppede møbler, scenografiske rom og mediestativet.

Deichman Bjørvika © Illustration: AS Scenario MNIL

Møbelproduksjonen har funnet sted i Kristiansand, Risør, Vinterbro, Moss og Gdansk. Alle produsenter skulle bruke samme materialer og detaljeringsprinsipper. Scenario har tegnet omlag 250 skjemategninger med rundt 1000 grensesnitt mht. koordinering av leveranser.

Løst inventar har fulgt de grunnleggende konseptene med en serie som er gjennomgående i bygget, og en del som er tilpasset de ulike etasjene/arealene. Det har vært stor fokus på fleksibilitet, slik at løst inventar skal kunne flyttes rundt og fungere i ulike sammensetninger.

Scenarios leveranse på løst/fast inventar og skilt utgjør en samlet leveranse på rundt 12 500 artikler totalt. 

 

 

 

Deichman Bjørvika © Photo: Gatis Rozenfelds /
AS Scenario MNIL

4 - Scenario Interiørarkitekter - fotograf Gatis Rozenfelds - Grupperom - Natur-Gjenopprettet-Croppet4 - Scenario Interiørarkitekter - fotograf Gatis Rozenfelds - Grupperom - Natur-Gjenopprettet-Croppet

Byggets kjernerom

Alle kjernerommene i byggets tre kjerner er prosjektert individuelt med ulike konsepter og atmosfærer. Det er rundt 60 kjernerom med ulike identiteter i bygget.

Scenario har prosjektert spesialkledninger, scenografiske installasjoner med integrerte IKT-løsninger og fast inventar til alle rom. I tillegg har vi spesifisert RAL-koder og fargede, akustiske tekstiler for alle rom med arkitektens mediestativer på vegg. Det er ca 60 ulike NCS- farger, 35 ulike tepper og 34 ulike RAL-koder benyttet i bygget.

Deichman Bjørvika © Illustration:  AS Scenario MNIL

IMG_9487_Justert 2IMG_9487_Justert 2

Ulike atmosfærer

Bygget er tilrettelagt for mest aktivitet i plan én, som avtar mot plan fem som er tiltenkt roligere soner for konsentrasjon. 

Plan fem er tiltenkt som en labyrint med mye medier, der besøkende kan finne roligere arbeidsplasser mellom mediestativene. Her ligger blant annet historie, byplanlegging, slektshistorie og jus i tillegg til Deichmansamlingen, Lesesalen og Future Library. I Plan U ligger den store Deichman salen og kinoen, samt ulike kursrom.

 

 

 

 

 

 

Deichman Bjørvika © Photo: Gatis Rozenfelds /
AS Scenario MNIL

IMG_4627_JustertIMG_4627_Justert
3 - Scenario interiørarkitekter - fotograf Gatis Rozenfelds - Lydstudio3 - Scenario interiørarkitekter - fotograf Gatis Rozenfelds - Lydstudio

Pin It on Pinterest