Flere prosjekter

Prosjekt: Bolig Gjøvik
Kunde: Privat
Areal: 270m2
År: 2015

Bolig Gjøvik.

 

Recidence interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Bolig Hveem 24Bolig Hveem 24

Recidence interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Recidence interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Bolig Hveem 2Bolig Hveem 2

Recidence interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Bolig Hveem 23Bolig Hveem 23
Bolig Hveem 22Bolig Hveem 22

Recidence interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Recidence interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Bolig Hveem 17Bolig Hveem 17

Recidence interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Recidence interior © / Photo: Gatis Rozenfelds.

Pin It on Pinterest