Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag - på jobb, hjemme og i fritiden. Rom skal inspirere og kommunisere identitet gjennom ulike opplevelser og funksjonelle løsninger. Som interiørarkitekter er derfor vår viktigste oppgave å forstå dine behov og visjoner, for å skape gode og inspirerende omgivelser.

Linda Steen
CEO & Owner
Interior Architect & Furniture Designer MNIL 

Pin It on Pinterest