Nettside mal_Juni 2020Nettside mal_Juni 2020

“Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag - på jobb, hjemme og i fritiden. Rom skal inspirere og kommunisere identitet gjennom ulike opplevelser og funksjonelle løsninger. Som interiørarkitekter er derfor vår viktigste oppgave å forstå dine behov og visjoner, for å skape gode og inspirerende omgivelser.”
 

Linda Steen
CEO & Owner
Interior Architect & Furniture Designer MNIL 

INTERIØRARKITEKTER: 

Vi er et felleskap basert på nysgjerrighet, engasjement og prestasjonslyst. 
Vi er uredde, løsningsorienterte og har sterk faglig integritet. Med humor og dynamisk teamarbeid skaper vi design av unike løsninger tilpasset dine behov. Ingen prosjekter er like, det trigger oss og skjerper oss. Resultatet er aldri gitt, men vi garanterer en profesjonell, inspirerende og stø prosess.

CEO & Owner
Interior Architect & Furniture Designer MNIL 
E -mail:
ls@scenario.no
Phone: +47 928 93 000

Heidi Berg Edbo

Interior Architect MNIL 
E -mail:
hbe@scenario.no
Phone: +47 938 17 447

Annethe Thorsrud

Interior Architect MNIL 
E -mail: 
at@scenario.no
Phone: +47 924 09 888

Silje Brænde

Interior Architect MNIL 
E -mail:
sb@scenario.no
Phone: +47 920 92 889

Trine Vibeke Roald

Sr. Interior Architect MNIL 
E -mail: 
tvr@scenario.no
Phone: +47 992 50 362

Camilla Krogh

Sr. Interior Architect MNIL 
E -mail:
ck@scenario.no
Phone: +47 995 00 757

Nina Stroda Olsen

Sr. Interior Architect MNIL
E -mail:
nso@scenario.no
Phone: +47 977 30 497

Heidi Steen-Nøringset

Interior Architect MA 
E -mail:
hn@scenario.no
Phone: +47 951 91 973

Tjodun Medbøe

Sr. Interior Architect MNIL 
E -mail: 
tm@scenario.no
Phone: +47 918 39 588

Kristine Aassved Storeide

Sr. Interior Architect 
E -mail:
ks@scenario.no
Phone: +47 907 59 397

Bjørn Fredrik Gjerstad

Interior Architect / 3D Visuals
E -mail:
bfg@scenario.no
Phone: +47 411 60 503

Marte Roverud Fredriksen

Interior Architect
E -mail:
mrf@scenario.no
Phone: +47 907 70 719

Are Fredrik Berg

Interior Architect MA
E -mail:
afb@scenario.no
Phone: +47 977 18 813

Interior Architect BA
E -mail: 
tl@scenario.no
Phone: +47 416 944 33

Torbjörn F. Svensson

Interior Architect BA Hons
E -mail:
tfs@scenario.no
Phone: +47 406 04 634

Iselin Riise Lunde

Interior Architect MA
E -mail:
irl@scenario.no
Phone: +47 930 58 586

Nina Isabell Abrahamsen

Interior Architect BA Hons
E -mail: 
nia@scenario.no
Phone: +47 934 56 229

Helene Gjerdrum Strand

Interior Architect BA Hons
E -mail: hs@scenario.no
Phone: +47 458 14 150

Jenny Elisabeth Fridheim

Interior Architect MA 
E -mail:
jf@scenario.no
Phone: +47 402 19 327

Interior Architect MA
E -mail: 
hh@scenario.no
Phone: +47 959 79 901

Emily Celine Thoresen

Interior Architect BA Hons
E -mail
ect@scenario.no
Phone: +47 458 02 232

Karoline Ellestad Merli

Interior Architect BA
E -mail:
km@scenario.no
Phone: +47 404 67 999

Maya Skonseng

Interior Architect BA
E -mail: ms@scenario.no
Phone: +47 412 67 968

Fredrik Bull

Interior Architect BA_MA / Architect BA
E -mail:
fb@scenario.no
Phone: +47 407 27 230

Guro Hove Garshol

Interior Architect BA
E -mail: 
ghg@scenario.no
Phone: +47 992 47 137

Tuva Rolfsen

Interior Architect BA
E -mail: 
tr@scenario.no
Phone: +47 962 09 849

Anniken Leirdal Lislebø

Interior Architect BA
E -mail:
all@scenario.no
Phone: +47 993 71 311

Tuva S. Nerland

Interior Architect BA
E -mail: 
tsn@scenario.no
Phone: +47 915 95 616

Jakob Rögnvaldsson

3D Designer BA
E -mail:
jr@scenario.no
Phone: +47 942 07 923

ADMINISTRASJON:

Trine Frostad

Office Manager
E -mail: tf@scenario.no
Phone: +47 977 17 500

Bjørg S.Nygaard

Accounting & Administration 
E -mail: bsn@scenario.no
Phone: +47 930 49 666

Randi Ødegaard

Product Manager
E -mail: ro@scenario.no
Phone: +47 901 21 073

Fakta i korte trekk:

• Interiørarkitektur og møbeldesign
• Etablert i 1984  av Linda Steen–  i dag er vi 33 medarbeidere.
• I 2015 /16 ble Annethe Thorsrud, Heidi Berg Edbo og Silje Brænde tatt opp som partnere i selskapet.

• I 2019 ble Trine Vibeke Roald tatt opp som partner i selskapet.
• Lang erfaring, og stor spennvidde innenfor privat og offentlig sektor
• Faglig bredde og høy kompetanse
• Sterk firmakultur med intern stolthet og entusiasme
• Internasjonal tilnærming med nordisk arv
• Godt kompetansenettverk

AS Scenario interiørarkitekter MNIL er en Miljøfyrtårnbedrift. 
Mer informasjon om Miljøfyrtårnsertifiseringen finnes på 
www.miljofyrtarn.no

Pin It on Pinterest